21. S.A.R.S. festival

Iza

 

VIZUALNI IDENTITET: 

 

FOTOGRAFIJE:

 

20. SARS festival dio je SKUP-ova programa "Kultura u zaleđu" koji se financira iz sredstava podrške Zaklade "Kultura nova" za razvoj produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata.